ХӨГЖЛИЙН БАНК ДАРААХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛНЭ

МУХБ-ны тухай хуулиас
  • Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх
  • Эдийн засгийн болон санхүүгийн үр ашигтай, зээлийг эргэн төлөх чадвартай байх
  • Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, төсөв хийгдсэн байх
  • Эдийн засгийн өсөлт, экспортыг дэмжих, импортыг орлох, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэсэн байх
  • Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ, санхүүжилт авах үндэслэл, эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн үр нөлөөг мэргэжлийн шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, шалгуурын дагуу тооцсон байх
  • Энэ хуулийн 8.1.7-д зааснаас бусад санхүүжилт нь Засгийн газрын өрийн баталгаа, барьцаа, баталгаа зэрэг үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга хэрэгслээр хангагдсан байх.
  • Хөгжлийн банк энэ хуулийн 10.1-д заасан шаардлага хангасан төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхдээ гадаад, дотоодын банк, санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчидтай хамтран санхүүжүүлнэ.
  • Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх, баталгаа, батлан даалт гаргах нийт санхүүжилтийн дүнгийн 60-аас доошгүй хувийг экспортыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зарцуулна.
НЭВТРЭХ

ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛСЭН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

КОМПАНИЙ КОД ХҮСЭЛТ БҮРТГЭГДСЭН ОГНОО САНХҮҮЖИЛТ ХҮССЭН САЛБАР САНХҮҮЖИЛТ ХҮССЭН ДҮН ВАЛЮТ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ БАЙРШИЛ МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВ
1 000025 2017-04-01 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ 120000000000 MNT Дархан хот 20% Шинэ
2 000025 2017-04-01 АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ 300000000000 MNT Дорнод аймаг 85% Шинэ
3 000023 2017-03-31 БАНК САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 50000000000 MNT Улаанбаатар 70% Шинэ
4 0003 2017-03-31 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН УДИРДЛАГА 10000000000 MNT УБ, Налайх дүүрэг 80% Шинэ
5 000019 2017-03-21 ТӨМРИЙН ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТ 34000000000 MNT Дорноговь аймаг 56% Шинэ